Včelaření je záliba, která chovatele obohacuje o kontakt s přírodou, rozšiřuje jeho vědomosti o zákonitostech života rostlin i živočichů, přitom přináší užitek včelaři při získávání včelích produktů. V tomto článku se snažíme poradit novým zájemcům o včelaření.

Kdo může chovat včely ­

Na území ČR může chovat včely každý, dokonce i osoby nezletilé. Chovatel včel sice nemusí být organizován ve Svazu včelařů, nicméně členství má své výhody. Při pořizování včel nemusí nikomu prokazovat své odborné znalosti, je však povinen dodržovat zákon č. 166/99 Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů (veterinární zákon), který určuje za jakých podmínek a jakým způsobem lze včely chovat. I neorganizovaný včelař musí dodržovat veškerá nařízení veterinární správy a pokud vznikne podezření, že nedodržuje platné předpisy může u jeho včel veterinární správa provádět kontroly jako u jiných zvířat.

Než začneme včelařit

Než se rozhodneme začít včelařit, musíme si ujasnit otázku svého zdravotního stavu. První základní podmínkou je zjistit, zde nejsme alergičtí na včelí jed. Včelí žihadlo obsahuje jed, který se nám postupně uvoňuje pod kůži a způsobuje bolest a otok. Samotný otok po bodnutí včelou bez dalších obtíží není nic závadného, lidský organizmus si proti včelímu jedu postupně vybuduje obranné látky.  

Před zahájením včelařské činnosti bychom si měli prostudovat odbornou včelařskou literaturu. Pro budoucího včelaře je velice důležité zvážit zda máte k dispozici  vhodné stanoviště pro včely, dobré snůškové podmínky v okolí a jestli mu v důsledku přítomnosti včel nehrozí potencionální sousedské spory.

Stanoviště musí především vyhovovat včelám. Máme zkušenost, že včely využívají při letu za snůžkou směr od jihu k východu v tomto jejich  letovém koridoru by neměl být žádný prudký kopec. Rozhodně neobsazujeme včelíny a včelnice v nichž došlo k úhynu včel a už vůbec nepoužíváme zařízení z těchto objektů  či stanovišť .

 

Pro chov včel potřebujete:

1. úly

2. včelí oddělky, případně roje

3. včelařské nářadí

4. teoretické vědomosti o chovu včel

5. registraci chovu včel


Včelí oddělky, roje
K založení chovu včel je třeba získat včelstvo, oddělek, případně roj. Z důvodu nebezpečí zavlečení některé nákazy doporučuji získat včely od chovatele z okolí. Trvalé přemístění včelstev v rámci základní organizace musí být uskutečněno pouze se souhlasem zdravotní komise za podmínky, že jde o přemístění mimo období nařízeného vyšetření nebo léčebné ošetření a jedná se o včelstva, která byla prokazatelně vyšetřena. V případě přemístění včelstev mimo rámec ZO musí chovatel včel předem vyžádat souhlas Krajské veterinární správy. K přesunu včelích oddělků platí stejná pravidla jako při přesunu včelstev. Pro začínající chovatele v žádném případě nedoporučuji zahájit chov osazením roje neznámého původu nebo divoce žijícího včelstva, tyto je nařízeno utratit viz nařízení KVS 03/2008.
 


Včelařské nářadí pro chov včel obsahuje spoustu položek, ne všechny potřebuje chovatel při zahájení chovu, ale bez řady z nich se neobejde.


* - pro ochranu včelaře doporučuji pořídit si včelařský klobouk a včelařské rukavice

* - pro manipulaci ve včelstvu doporučuji rozpěrák, smetáček a kuřák (dýmák)

* - pro vytáčení medu se neobejdete bez medometu, odvíčkovací vidličky, síta na vyčištění medu

* - pro ošetření rámků budete potřebovat siřič na sirné knoty

* - pro podání zimních zásob potřebujete krmítka, pokud nejsou součástí úlu

S výběrem včelařského nářadí se poraďte s prodejcem ve včelařské prodejně.

Český svaz včelařů sdružuje chovatele včel v celé naší republice, mimo jiné vydává měsíčník Včelařství a zabezpečuje správu svépomocného fondu (pojištění včelstev a včelařů). Základní organizace v místě Vašeho bydliště zajišťuje pro své členy úkoly vyplývající ze stanov, zejména dbá o dodržování nařízených veterinárních opatření, organizuje přednášky, zajišťuje výplatu dotací.


Chov včel podléhá ve smyslu zákona č.154/2000 Sb. Povinné registraci. Ústřední evidenci zajišťuje:
ČESKOMORAVSKÁ SPOLEČNOST CHOVATELŮ, a.s.
Českomoravská společnost chovatelů vám přidělí Registrační číslo chovatele a Registrační číslo stanoviště. Takto zaregistrovaný chov je třeba přihlásit u jednatele ZO ČSV do evidence.

Současně je třeba poskytnout osobní údaje pro účely evidence a získání členství v naší organizaci v podobě členské přihlášky.


Chovatelé včel sdružení v Českém svazu včelařů se oslovují: „příteli“. Členstvím v naší organizaci získáte zajisté velkou rodinu přátel.