Úvodní stránka Státní veterinární správy zde

 

Ze zajímavých odkazů důležitých pro včelaře uvádím následující:

 

- mapa výskytu moru včelího plodu zde

 

- metodika kontroly zdraví zvířat a vakcinacena rok 2015 zde v plném znění

(výklad k vyšetření směsných vzorků měli na MVP v roce 2015 naleznete v kapitole O včelaření - nemoci včel, léčení)

Z uvedené metodiky výtah pro včelaře:

str. 14 - 15, (I. Povinné úkony hrazené ze státního rozpočtu, B. kontrola zdraví, 12. Včely)

12. Včely

EpM120 MOR VČELÍHO PLODU – VyLa (BV) - monitoring

Vyšetření směsných vzorků měli v rizikových oblastech (po 5 letech od zrušení ohniska nebo ohnisek ve vymezeném ochranném pásmu). Vyšetřování se provádí mimo současná ochranná pásma, v oblasti, která byla před pěti lety ohniskem nebo ochranným pásmem – to znamená zrušená v roce 2010 a pokud se v následujících letech nevyšetřovalo. Vyšetřuje se směsný vzorek měli ze stanoviště včelstev (maximálně 25 včelstev).

EpM130 MOR VČELÍHO PLODU – VyLa (BV)

Bakteriologické vyšetření směsných vzorků měli (1 vzorek maximálně od 25 včelstev) 1x ročně na stanovišti, v případě, že se jedná o chovy včelích matek evidované v seznamu chovů vedeném uznaným chovatelským sdružením dle zákona č. 154/2000 Sb.

EpM300 VARROÁZA – VyLa (PV)

Směsné vzorky veškeré zimní měli od všech včelstev na stanovišti, po nařízeném podzimním preventivním ošetření v předcházejícím roce. Vzorky se odebírají nejdříve 30 dní po posledním vložení ometených a čistých podložek na dna úlů, po provedeném podzimním preventivním ošetření (ExM340) a musí být odevzdány k vyšetření do 15. 2. 2015. Všichni chovatelé včel jsou povinni do 30. 9. 2015 vložit na dna úlů vyjímatelné a čistitelné podložky tak, aby zabraly celou plochu dna úlu.

str. 17 - 18, (II. Povinné úkony hrazené chovatelem zvířat, B. kontrola zdraví, 18. Včely)

18. Včely

ExM110 MOR VČELÍHO PLODU – VyLa (BV)

Bakteriologické vyšetření směsných vzorků měli (1 vzorek maximálně od 25 včelstev) minimálně 1x ročně na stanovišti

a) před přemístěním včel nebo včelstev mimo území obce

b) na zimním stanovišti kočovných včelstev

ExM310 VAROÁZA – O (předjarní preventivní ošetření)

Na základě vyhodnocení extenzity varroázy v jednotlivých okresech podle procenta stanovišť bez nálezu roztoče (nulová extenzita) se provede preventivní ošetření u všech včelstev na všech stanovištích, pokud byla zjištěna nulová extenzita u méně než 25 % stanovišť na území okresu. Pokud byla zjištěna nulová extenzita u více než 25 % stanovišť na území okresu, provede se ošetření pouze na stanovištích, kde byl zjištěn nález více než tři samičky Varroa destructor v průměru na jedno včelstvo ze směsných vzorků zimní měli, odebraných do 15. 2. 2015. Ošetření se provede schváleným VLP v souladu s příbalovou informací nebo VLP schváleným pro klinické testování v souladu s podmínkami jeho použití pro klinické testování. Toto ošetření musí být provedeno do 15. 4. 2015. Vyhodnocení extenzity varroázy provede ÚVS SVS.

ExM320 VARROÁZA – O (letní preventivní ošetření)

Na základě vyhodnocení extenzity varroázy v jednotlivých okresech podle procenta stanovišť s nálezem více než tři samičky Varroa destructor v průměru na jedno včelstvo ze směsných vzorků zimní měli (vysoká extenzita), odebraných do 15. 2. 2015, se provede ošetření u všech včelstev na všech stanovištích, pokud byla zjištěna vysoká extenzita u více než 25 % stanovišť na území okresu. Ošetření se provede schváleným VLP v souladu s příbalovou informací nebo VLP schváleným pro klinické testování v souladu s podmínkami jeho použití pro klinické testování. Toto ošetření musí být provedeno nejpozději do deseti dnů po posledním odběru medu. Vyhodnocení extenzity varroázy provede ÚVS SVS.

ExM330 VARROÁZA – O (letní preventivní ošetření – kočující včelstva)

Preventivní ošetření všech včelstev, která kočují, se provede po 1. 6. 2015, nejpozději do 14 dnů po každém návratu na stanoviště, evidované v Ústřední evidenci zvířat jedním z VLP v souladu s příbalovou informací nebo VLP schváleným pro klinické testování v souladu s podmínkami jeho použití pro klinické testování.

ExM340 VARROÁZA – O (podzimní preventivní ošetření)

Preventivní ošetření všech včelstev na všech stanovištích, evidovaných v Ústřední evidenci zvířat

a) přípravkem Varidol 125 mg/ml – roztok k léčebnému ošetření včel 3x v období od 10. října 2015 do 31. prosince 2015 v intervalu 14 – 21 dnů a z hlediska aplikace v souladu s příbalovou informací k jeho použití nebo

b) jiným VLP pro ošetření včel v souladu s příbalovou informací k jeho použití nebo

c) jiným přípravkem, určeným pro ošetření včel, v souladu s podmínkami jeho použití pro klinické testování

ExM400 NOSEMA – VyLa (PV)

Parazitologické vyšetřeni; vyšetřuje se vzorek 30 včel z každého včelstva na stanovišti, v případě, že se jedná o registrované chovy matek.