Jsou to nejmenší včely, ale v úle tvoří naprostou většinu včelstva. Zatímco v sestupné fázi vývoje včelstva od července až do srpna - října klesá počet dělnic na 10000 až 15 000, vzrůstá při rozvoji včelstva od února do června na 50000 až 80000. Dělnice jsou v podstatě nevyvinuté samičky, které sice mají vaječníky, ty jsou ale malé a většinou neprodukují vajíčka. Výjimku tvoří bezmatečné osiřelé včelstvo, které již nemá možnost vychovat si z plodu vlastní matku. V takovém případě přejímají některé dělnice úlohu kladoucí matky a začnou klást vajíčka, ale bez předcházejícího oplození. Z těch se potom líhnou výhradně trubci. Kladení vajíček dělnicemi je způsobeno zřejmě polykáním jinak neuplatnitelné mateří kašičky, jež vede k dodatečné činnosti vaječníků. Proti tomu jsou jiné orgány, potřebné k zajištění úkonů vedoucích ke zdárné existenci včelstva, u dělnice vyvinuty dokonale a účelně. Jejich dlouhý sosák medový váček a vhodně utvářené vyvinuté nohy jsou pro sběr potravy stejně tak důležité, jako voskové žlázy k produkci stavebních látek pro vlastní hnízdo (plásty). Práci v úlu vykonávají mladušky, mimo úl létavky.
 
Posláním dělnic ve včelstvu je krmení a péče o matku, výchova a krmení potomstva, udržování čistoty, přinášení potravy, výroba plástů, v kterých jsou včely vychovávány a do kterých jsou později ukládány zásoby, zajištění hygieny a zdravotní péče. Každá dělnice si v průběhu života vyzkouší skoro všechna svá poslání
 
Vývoj dělnice z vajíčka do vylíhnutí dospělého hmyzu trvá 21 dní. Potom následuje krátký, bohatou činností naplněný život v trvání 4 až 6 týdnů. První tři dny svého života čistí dělnice buňky, ze kterých se vylíhly mladé včely. Potom, až do 13. dne života věnuje krmení vyvíjejícího se plodu. Krmí napřed staré, později mladší larvy. Je to období, ve kterém se díky pylové potravě plně vyvinuly na plný výkon hltanové žlázy. Od tohoto věku se dělnice věnuje dalším úlovým činnostem, jako je čistění úlu, vynášení mrtvých včel a odpadků, pěchování pylu v buňkách, dále invertuje nektar a medovici, produkuje vosk, staví plásty a také tmelí (utěsňuje) propolisem skuliny a trhliny a zajišťuje bezpečnost celku. Ve stáří 18 až 20 dnů zajišťuje hlídání česna, ke kterému se počítá i větráním zajišťovaný přísun vzduchu a regulace teploty. Po orientačních letech, které mohla absolvovat i v dřívějším období, odehrává se její činnost převážně venku. Dělnice se stává až do konce svého života létavkou. Věnuje se zajišťování dostatku potravy ve formě nektaru, medovice, pylu a vody, dále pak sběru propolisu.
 
Dělba práce ve včelstvu:
čistička - v prvých 3 dnech života čistí buňky
krmička - 4. až 6. den krmí 4denní a starší plod medem, pylem a vodou
kojička - 7. až 12. den krmí nejmladší plod a matku krmnou kašičkou
stavitelka - 13. až 17. den zpracovává výměšek voskotvorných žláz a staví plásty
strážkyně - 18. až 20. den chrání česno a orientačně se zalétává
létavka - od 21. dne nosí do úlu vodu, pyl, nektar a medovici
 
V zimních měsících, kdy včely úly neopouštějí se dělnice dožívají 6-8 měsíců. Tyto včely jsou schopny z nadbytku výživy vytvořit zásobní tukové tělísko, jak to činí živočichové přezimující v zimním spánku. Včela však zimu přežívá v aktivním stavu. Orgány zimní včely se nevyvíjejí jako u letní generace, ale odkládají svoji činnost až na jaro. Včelstvo, které nemá dostatek zimní generace nahrazuje tyto včely posledními zbytky letní generace, která je po důkladném vykrmení (pylovými zásobami) schopna přežít až do jara. Jejich vnitřní orgány však svoji funkci již neobnoví a nejsou již schopny např. krmit plod. Proto je důležité udržovat včelstva i v podletí v dokonalé kondici s dostatečným množstvím plodu.