Včelařský spolek v Semilech a okolí byl založen dne 27.11.1919 povolením Zemské správy politické v Praze (zde). Součástí povolení byly i stanovy Včelařského spolku (zde). Již nebránilo nic tomu, aby spolek byl založen. Jeho založení dokumentuje Pamětní kniha včelařského spolku pro Semily a okolí. Na popud semilského včelaře př. Pavla Housy byla svolána na den 11. dubna roku 1920 ustavující valná hromada včelařů ze Semil a okolí, kdy se sešlo devět nadšenců. A od té doby můžeme prostřednictvím zápisků v kronice (viz Kronika) sledovat osud místních včelařů až do dnešních dnů. Ne vždy to byla jednoduchá období. Je to určitě zajímavé a poučné čtení.

 

V roce 2014 naše organizace má 82 aktivních členů pečujících o 816 včelstev. Každou první středu v měsíci se včelaři schází na pravidelných schůzích, kde se probírají v daném období aktuální práce se včelami a vyměňují si navzájem své poznatky.

 

ZO Semily působí na následujících katastrálních území:

   - Benešov u Semil,

   - Bítouchov u Semil,

   - Bořkov,

   - Hořensko,

   - Chuchelna,

   - Lhota Komárov,

   - Nedvězí u Semil,

   - Příkrý,

   - Semily,

   - Slaná,

   - Smrčí u Semil,

   - Spálov u Semil,

   - Škodějov,

   - Záhoří u Semil.

 

Máte-li chuť začít včelařit v uvedeném území, obraťte se o radu některého z místních včelařů (viz kontakty). Kromě zde uvedených funkcionářů je v naší organizaci 11 důvěrníků. Jejich hlavním úkolem je pomoc ostatním včelařům při podzimním léčení včel v jim svěřené oblasti. Ve snaze předejít nemocem včel se v naší organizaci léčí celoplošně, a to dvakrát fumigací a potřetí aerosolem.