Co to je měl
 
Včelstvo žije na voskových plástech a buňky s kuklami, stejně jako buňky se zralým medem, uzavírají včely voskovými víčky. Když se pak líhne mladuška, nebo když včely otevřou medovou konzervu, voskové drobečky z víček padají na dno úlu. Tomuto spadu, spolu s ostatním, co spadne na dno říkáme měl. Tato měl se na dně úlu hromadí, když včely pro chlad nemohou dno čistit. Pohledem na podložku může včelař v zimě odhadnout zbývající množství zásob. Pokud měl prohlédne podrobně zblízka, dozví se ještě víc.
 
 
Co všechno můžeme z měli vyčíst
 
Větší množství bílých krystalů svědčí o krystalizaci zásob (cementový med nebo špatné krmení). Rozkousané plásty v podobě hrubších kousků a zbytky včel svědčí o tom, že v úle je myš. V měli se najdou i původci bakteriálních nemocí plodu, samičky roztoče Varroa. V měli vídáme i larvy zavíječů, kožojedů a dalších příležitostných příživníků.
 
 
Kdy a jak měl odebíráme na vyšetření varoázy.
 
Odebíráme směsné vzorky veškeré zimní měli od všech včelstev na stanovišti, po podzimním preventivním ošetření v předešlém roce. Vzorky měli se odebírají nejdříve po 30 dnech. Před vložením podložek, tyto důkladně ometeme a očistíme. Vzorky měli se v naší organizaci odevzdávají do konce ledna na výroční schůzi. Podložky musí pokrývat celé dno. Při odběru je třeba získat všechnu měl napadanou na podložku na dně. Není přípustné odebírat měl přímo ze dna pouze jejím vymetáním. Na podložky padá v zimě jednak měl, ale i mrtvolky včel. Mrtvolky se v tomto případě nevyšetřují, proto je třeba z měli mrtvé včely odstranit. Je-li na podložce jen několik mrtvolek, vyberou se snadno. Při větším množství včel v měli je nejvhodnější všechnu měl z podložky přesypat přes mřížku nebo cedník s dostatečně velkými oky, aby propadli roztoči.
 
 
Vysušení vzorku
 
Měl po odběru je nutné vysušit, aby neplesnivěla. Měl nejlépe uschne na novinách při běžné pokojové teplotě. Zásadně nesušíme měl na topení. Jinak se vosk se ohřeje a slepí. Pokud měl zůstane v hrudkách, z takového vzorku nelze provézt vyšetření.
 
 
Obal na měl
 
Vysušené vzorky měli vysypeme do balů. Dají se použít papírové tubusy s uzávěry, ale nám úplně postačí kelímek od jogurtu, samozřejmě dobře vymytý a suchý, který uzavřeme prodyšnou tkaninou. Nám rovněž vyhovuje papírový ubrousek, fixovaný gumičkou
 
 
Značení vzorků
 
Obal včelař označí jménem chovatele, registračním číslem chovatele, registračním číslem stanoviště a počtem včelstev. Takto označený vzorek včelař odevzdá základní organizaci (nejčastěji na výroční schůzi), která zajistí odeslání vzorků k vyšetření.
Spolu s vyšetřením měli na varroázu je možné z jednoho vzorku provézt také vyšetření na mor včelího plodu. V tomto případě je nezbytně nutné zřetelně označit na obalu , že je požadováno dvojí vyšetření.
 
 
V jakých případech jsou povinná vyšetření na mor včelího plodu (MVP)a kdo je hradí
 
Podle nového nařízení je od roku 2015 povinnost jednou ročně vyšetřit směsné vzorky měli na MVP na stanovišti včelstev před přemístěním včel nebo včelstev mimo území obce a dále platí pro zimní stanoviště kočovných včelstev. Směsný vzorek se vyšetřuje z maximálně 25 včelstev na stanovišti. Pokud je na stanovišti více jak 25 včelstev, pak se odebírá více směsných vzorků. Vyšetření na MVP si hradí chovatel.