Zápis z členské schůze ČSV Semily konané dne 04.03.2015 v restauraci "V pivovaru".
 
Přítomno:        23 členů
Váhy:               -1,6 kg / měsíc (hlásilo 5 členů)
 
Proram:
 
1) Jarní léčení
Při výskytu více jak 3 roztočů na včelstvo při rozboru zimní měli je nutno provádět jarní nátěr včelího plodu s následnou fumigací. Tuto povinnost mají následující včelaři:
 
 

včelař

počet včelstev

počet roztočů

poznámka

důvěrník

Bokotej Andrej

2

18

 

Hubáček

Fišer Rudolf

-

-

vzorek nedodán

Janata

Hedvičák Roman

9

35

stanoviště Semily

Janata

Hošek Stanislav

8

28

 

Čermák

Janda Jiří

7

23

 

Rek

Kousal Jaroslav

3

10

 

Rek

Kubů Michal

7

42

 

Čermák

Rón Milan

7

25

 

Janata

Novák Bohumil

2

50

 

Farský

Novotný Jaromír

6

63

 

Farský

Slavíková Ivana

3

600

 

Farský

Vedral Stanislav

3

48

 

Skrbek

Žalský Jan

6

30

 

Melich

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Následující včelaři měli výskyt roztočů na mezní hranici. Povinnost léčit sice nemají, ale bylo by dobré,kdyby si svá včelstva přeléčili:
 
Paich Jiří                      1                      3
Pražáková Eva           10                    30
Studnička Milan            5                  153
 
Termín léčení bude operativně stanoven dle počasí a zveřejněnna těchto stránkách. Z toho důvodu ba bylo dobré sledovat stránky.
 
2) Objednávka léčiva na letní ošetření
Na členské schůzi byla možnost objednat si léčivo na letní ošetření. Několik včelařů (7) využilo této možnosti a objednalo si Formidolové desky 40 ml.
 
3) Beseda k novým stanovám ČSV
Na internetu poběží přímý přenos besedy na téma Návrh nových stanov a budete mít možnost posílat otázky e-mailem. Účast přislíbil předseda ČSV JUDr. Karel Brückler. Beseda proběhne 11. března 2015 v 18 hod. Jakmile bude známa adresa kde poběží vysílání, budete s ní na úvodní stránce seznámeni.
Zde je možno vepsat dopředu případné otázky:
 
4) Pomoc profesně "mladým" včelařům
Pro včelaře začátečníky bychom uspořádali, jakmile to dovolí počasí, takový kurzík "Jarní prohlídka včelstev", který by se konal u některého ze zkušených včelařů. Předběžně je dojednáno se Standou Farským u něj na včelnici v Příkrém. Termín kurzíku bude vyvěšen na těchto stránkách.
Samozřejmě, že se mohou zúčastnit i profesně "starší" i "staří" včelaři k nezávaznému popovídání, spojené třeba s posezením v restauraci v Příkrém.
Pokud bude zájem a kladná odezva, mohli bychom zorganizovat i kurzík "Přidávání medníků".
 
5) Včelařské kroužky
Debata začala nenápadnou informací o poskytování dotací z kraje pro práci s mládeží, kde kraj nabízí dotaci až do výše 100 tis. Kč na vybavení kroužků. Bylo konstatováno, že ze strany vedoucího kroužku by se jednalo o mimořádně zodpovědnou a časově náročnou práci. Z tohoto důvodu by bylo třeba alespoň dvou vedoucích, kteří by se mohli dle potřeby zastupovat. Dalším úskalím je ta skutečnost, že naše organizace nedisponuje žádným zázemím, kde by se případný kroužek Mladých včelařů mohl scházet. Padl návrh využití chaty mysliveckého sdružení v Kocánkách v Benešově. Pokud by se našel dobrovolník z řad včelařů, který by vedl kroužek Mladých včelařů, byl by to chválihodný počin a mohl by počítat s podporou vedení ZO.