Příští schůze se koná dne 2.5.2018 od 20:00 hod. na tradiním místě v restauraci "V Pivovaru".